· 

Mao Zedong (毛澤東 / 毛泽东)

Dvije pjesme Mao Zedonga sa mojim prevodom i prepjevom. 

 

Dugi marš

 

Crvena armija ne strahuje od dugoga marša -

hiljade planina i deset hiljada rijeka 

pregaziti je sitnica

i pet visokih planina kao pet blagih talasa,

veličanstveni Vumeng gomila je zemlje u prolazu,

tople stijene Jinša isprane zlatnim pijeskom,

studeni most Dadu vezan čeličnim lancem.

Hiljade lia na Minšanu široke lednike prešle su

tri armije. Na licima našim veselje cvjeta.

 

Snijeg

 

Śever, pod suncem i snijegom,

hiljade lia ledena nepomičnost,

deset hiljada lia bjelinom zastrto.

Na obje bande Velike međe raskošna pustinja.

Hoangho, krotka od početka do kraja,

traži pravac, tumara gore-dolje.

Planine, kao prstenovi srebrnih zmija plešu,

a visoravan, bijela kao voštani slonovi

htjela bi sa nebom da se takmiči visinom

tako daleko dokle svjetlosti vidiš crvene odore,

bijele iznutra, čarobne preko svake mjere.

Zemlja blagodeti i ljepote mamila je

starih naroda junake brojne.

S naklonom grabiše se za njedra njena.

Carevi Ćin Huan i Vu Han, vladahu

malenim pjesničkim darom,

a Sung Tajzu i Tan Tajzun

daleko bjehu od sjajnog duha drevne poezije.

Od śevernih varvara, samo kratko

ponosan kao nebo bješe Džinis Kan.

A znao samo jedno, luk napeti

da gađa velikog orla.

Sada su svi prošlost.

Ako tražite ljude velike umjetnosti,

osvrnite se, pogledajte u ovaj dan.

 

Mao Zedong (Shaoshan, Hunan, 26. XII. 1893 – Peking, 9. IX. 1976) jedan je od najvećih držvnika svijeta, kineski revolucionar, filozof i pjesnik. Neosporno je da mu pripada veoma važno mjesto u kineskoj književnosti 20. stoljeća. Poeziju je pisao cijeloga života. Zalagao se za moderni stih i obični jezik, a istovremeno sam je pisao u tradicionalnom i klasičnom stilu. Samo mali broj modernih pjesnika mogao se sa njim takmičiti.

 

Prema opštem mišljenju, Mao je u svakom slučaju, pjesnik rijetkog talenta. To mu nijesu osporili ni njegovi neprijatelji. Treba istaći da se nije bavio profesionalno pisanjem, da nije imao vremena da se usavršava i da su neke od njegovih najboljih pjesama nastale u ratu i trenucima između života i smrti.

Statua mladog Mao Zedoga u gradu Čangša (Hunan)
Statua mladog Mao Zedoga u gradu Čangša (Hunan)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0