· 

Ženevski notes

 

Fragmenti iz notesa nepoznatoga autora koji su nađeni na obalama Ženevskog jezera, nekim slučajem stigli su u moje ruke. Manuskript u lošem stanju, uredio sam u mojim mogućnostima. Nečitke stihove sam izostavio i ponegđe dodao i svoje. Sa takvim radnjama postao sam dijelom koautor ovog  necjelovitog  dramskog komada.

 

Zbilja ljudi, ova polovina,

od naroda, kud je zaćorila?

O jadu se od njih zabavismo;

sve bi dali za prestolno mjesto

da se popnu na željenu metu,

da vladaju makar dva tri dana.

 (pjevuši)

 

 Care, care,

pod tvoje se sleglo krilo

mnogo ljudi i junaka!

 

Care, care,

izvuka si Crnu Goru,

spasio je vječnog mraka.

 

Nek' je ima,

nek' je vječna,

lele njenim dušmanima!

____________________________

 

Što bi ovo s našim glavarima,

Te se od njih niko ne oglasi?

____________________________

     

Fukara se jako osilila.

O zlu rade i zlo stalno čine,

A nikoga da im na put stane

I da kaže ne može ovako!

 

I znaj dobro dobra biti neće

Kad brat izda brata i junaka!

Crna Gora sretnija bi bila

Da ga majka povijala nije!

____________________________

 

 

Crnogorce vezati u lance,

To je njima preče od ičega.

____________________________

     

Idejom su gadnom otrovani,

Sve se misle što će i kako će ,

Da podlože lonac da uzavre.

Fukara je odasvud navalila,

Nema kraja od sve Gore Crne ,

Gđe nemaju svojega čo'eka ,

Poklisara, žbira il' špijuna

Ili kakva vrla književnika ,

Što ne traži škatulu Pandore

E da bi je kako otvorio

Među naše gore znamenite

Da nestane narod crnogorski. 

_____________________________

 

Dva svijeta što se ne podnose,

Pomirit' se ne mogu nikako!

_____________________________

 

Lovćen gora ne ima odmora,

Satana se na nju zaletio,

Da prekopa kosti Njegoševe,

Gadna ala na more zijeva,

Ne može se nikad napojiti,

Ne može se nikad zasititi.

____________________________

 

Čudne stoke što je izjargala,

Ovo niko još vidio nije!

____________________________

 

Tri su prsta na Lovćen pružili,

Dabogda im svaki sagorio,

Da se njima ne mogu krstiti!

____________________________

 

Ko je vitez i ko je naredan,

Ko se misli Crnogorcem zvati

U odbranu za junačke gore!

Ko je rđa nek rđà do kraja,

Neka čini što je njemu drago,

Rđa jednom - rđa dovijeka!

___________________________

 

Zalud kletve starca od Morače,

Zalud Vučko za Kosovom plače,

Zalud međed iz Sibira riče,

Zalud sve te izmišljene priče.

Zalud snovi o sinjemu moru,

Ne mogaše uzet’ Crnu Goru!

___________________________

 

Mislili su lavove da vežu

I naprave neku ravnotežu

Da ih svjetlost sa Ostroga grije,

Ali taj se još rodio nije

I neće se nikad ni roditi

Crnogorci slavu će dobiti!

___________________________

 

Otkako su zli sinovi naši

U manito kolo uskočili,

Zlu svakome i pakosti spremni,

Satanski se sastaju i druže,

Satanski se mole i likuju,

Crnoj Gori obrnuše leđa,

Svoje ostre pokazujuć' zube,

Ka' skotovi iz mračnih panjaga!

____________________________

 

Zločinci su da većijeh nema

 I lažovi da nemaju premca!

____________________________

 

Gadan svijet na nas zinuo,

Misle da je sve naše njihovo:

Sveti Tripun i sveto Cetinje,

Lovćen gora i sva ravna Zeta.

Skupiše se na svetog Trojicu,

O zlu misle i dogovor čine,

Ne daju nam oka otvoriti,

No sve laju nikad ne prestaju!

____________________________

 

Bože dragi jesu li pri sebi

Ka’ bezglave muve tumaraju

S ocilima mrtve Vizantije.

Odrekli se sebe i ognjišta,

Odrekli se i oca i majke,

Odrekli se slave prađedovske,

Odrekli se mora i Primorja,

Sedam brda i sve Gore Crne!

____________________________

 

Sve to ima svoje začatije,

Poneko se rodi naopako,

Ali ni to razlog neće biti

Da od čojka nečo’ek nastane,

Tu su neke okolnosti druge

I udari sa svakoje bande,

Jadno biće homo sapiensa

Svačemu je ono naklonjeno!

Nekima su satanske besjede

Blokirale moždane vijuge.

Dva svijeta što se ne podnose,

Nesreća je to naša velika

Sa kojom se nositi moramo!

_____________________________

 

Sve podjele što ih sad imamo,

Crna Gora prebroditi mora.

______________________________

 

Viđeste li ove pośerbine,

Niko ne zna koliko ih ima,

Sve izdajnik da gorega nema,

Sve maniti jedan od drugoga;

Svijet im je od šarene laži

U njem' žive il' se tako rode.

Kad pomene neko Crnogorce

Kosa im se na vrh glave diže.

_______________________________

 

Do jučer su šetkali opanke,

Luč držali, očima gledali,

Robovali kao niko prije,

A sad glume nekakve delije!

Koliko su prosuli mastila

Da bi Crna Gora njina bila!

Pa koliko knjiga i pjesama

Gđe je laža posijana sama?

Dana nema kad neko ne plače

Za vijencem našim i za mačem.

Ali sve im lagano izmače,

Bog je dao svakom svoje parče!

Vrijeme je da se osvrnete

I ponjavom svojom ogrnete!  

 

______________________________

 

Nema više paše skadarskoga

Da pomuti Crnogorce naše,

Ali ima gorijeh protuva

Od kojih se zemlja teško čuva,

Što su braća bili i susjedi

O kojima pričat’ ne vrijedi!

___________________________ 

 

Gadna ala na nas je zinula

I ne da nam oka otvoriti.

___________________________

 

Čudne stoke da ih bog ubije

Kao vrane čvagaju okolo, 

A zakrešti iz hiljade grla,

na sramotu sebe i svijeta. 

____________________________

 

Strašan demon ne ima milosti,

Na naše se gore namjerio, 

Oštru kamu stiska u zubima,

Hoće svoje da proširi carstvo, 

Al’ će opet polomit rogove,

Ka' svi drugi na Goricu Crnu! 

____________________________

 

Kakva braća da ih bog ubije

Kad nam oka otvorit ne daju,

Mržnju siju na svakoju bandu;

U jame bi i nas pobacali

Da nam nema strva ni mramora.

Može l' čovjek tako nisko pasti?

Bože dragi što su zaumili? 

_____________________________

 

Zaokretu nadaju se nekom 

U velike sile i čudesa,

Dar dobiti koji niko nije,

Crnu Goru i njene svetinje! 

_____________________________

 

Svijet ubog to bijaše kneže

I bijeda da je veće nema!

Starca nekog svi u stopu prate

Kao bravi svi za njime lete! 

_____________________________

 

Na stanak nas evo prizivaju,

Da ugovor s njima potpišemo,

Da što prije stvari riješimo,

Crkva naša da se njima preda

I grobnice naše prađedovske,

Čečerko je tako naumio,

Jad ga naša ka što će ga naći,

Stalno nešto sa rukama vitla!

_____________________________

      

HOR

 

Od četnika i bjelaša,

Mi branimo brda naša.

 

Iznad svoga plavog mora,

Uzdiže se Crna Gora.

 

Ne mogu joj ništa zlice

Nit’ proklete izdajice!

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0