Istorija

Istorija · 2018/08/27
Početkom drugog milenija nomadski narod Seldžuci, koji se ne može odrediti kao zasebno tursko pleme, pokrenuti su od Mongola iz centralne Azije prema jugozapadu. U jednom periodu imaju dominantnu ulogu na Arapskom poluostrvu i u Persiji. Na tako velikom prostoru stvorili su carstvo koje će se poslije sto godina raspasti na više manjih sultanata. Osmanlije su Seldžuci koji su prodrli u Malu Aziju. Ime su dobili po Osmanu (1229 - 1326) sinu poglavice Erdogrula. Osman je uvećao svoju moć i...
Istorija · 2018/08/26
"Kralj Sigismund logorovao je pred Nikopoljem, kada je u pomoć gradu stigao kralj, zvani Bajazit, sa dvjesta hiljada ljudi. Saznavši za ovo pokrenuo je vojsku koja je imala oko šesdeset hiljada ljudi i primakao se neprijatelju na jednu milju. Vlaški herceg Vertervajvod zatražio je dozvolu da pođe u izvidnicu, što mu je odobreno. Uzeo je hiljadu pratilaca. Kada se vratio saopštio je da neprijatelj ima dvadeset zastava i pod svakom deset hiljada ljudi. Svaka zastava ima svoj logor i svoje...